Mobile juletræer på Nørrebro

Projekt “mobile juletræer” handler både om bæredygtighed og fællesskab – og selvfølgelig også om at skabe julestemning. Det er små grantræer plantet i flytbare plantekasser, som i sommerperioden står på en legeplads eller et andet sted hvor de bliver passet, og som ved juletiden flyttes ud i forskellige placeringer i gademiljøet og pyntes med julepynt.

Idéen opstod af behovet for at finde et levende og genbrugeligt alternativ til de mange afhuggede grantræer og -grene som hænges op i gader og stræder, og som efter kortvarigt brug ender som affald.

Samtidig var der også et meget vigtigt ønske om at få beboerne og erhvervsdrivende til at involvere sig og tage mere ansvar for deres lokale omgivelser. Kasserne bygges og plantes til i fællesskab. Og især den løbende pasning året rundt, flytning, og pyntning ved juletiden, involverer mange forskellige lokale grupper og aktive enkeltpersoner.

I den kølige og fugtige vinterperiode (juletid) passer kasserne stort set sig selv. Men i resten af året kræver de noget mere opmærksomhed – især regelmæssigt vanding. Pasningsopgaven kunne nok pålægges gadens butikker eller frivillige, men i praksis ender delt ansvar alt for ofte med ingen ansvar. Og adgang til vand er også som regel en udfordring. På en bemandet legeplads er der derimod adgang til vandslangen, samt pædagogisk personale der sammen med de små hjælpegartnere sørger for kasserne.

Det er også betydelig nemmere med midlertidige kasser i gademiljøet, end at få tilladelse til permanente placeringer.

Kasserne er konstrueret af en standard plast EU-kvartpalle og to pallerammer af træ. Foret indvendigt med armeret presenning (snit/huller i bunden så overskydende vand kan løbe ud!) og fyldt op med højbedsmuld.

De små juletræer (nordmannsgran, rødgran og blågran) er købt i potter. Har man mulighed for at vælge, så er nordmannsgran nok til at foretrække, da den er mest robust.

I øjeblikket [opdateret februar 2022] er der to “sæt” mobile juletræer: Rantzausgade i samarbejde med legepladserne i Nørrebroparken og i Hans Tavsens Park Øst. Og Blågårdsgade i samarbejde med legepladsen i Wesselsgade. Desuden er der et pilotprojekt med en enkelt kasse i Egegade i samarbejde med et lokalt gårdlaug.

Projektkoordinering
• Jens Villadsen
• Jann Kuusisaari

Aktører
• Den bemandede legeplads Nørrebroparken
• Den bemandede legeplads Hans Tavsens Park Øst
• Den bemandede legeplads Wesselsgade
• Foreningen Alverdens Børn
• samt lokale beboere, institutioner og erhvervsdrivende

Støtte til materialer
• Nørrebro Lokaludvalg


2020

Kassebyggeri og træplantning i Rantzausgade, samt efterfølgende julepyntning sammen med børn, november 2020

2021

Flytning fra Rantzausgade til Den bemandende legeplads i Nørrebroparken, januar 2021
Den bemandede legeplads i Nørrebroparken, februar 2021
Den bemandede legeplads i Nørrebroparken, juni 2021
Juletræerne er flyttet tilbage til Rantzausgade og bliver pyntet af børnene, december 2021
Der bygges kasser og plantes i Blågårdsgade sammen med områdets beboere og erhvervsdrivende, november 2021

2022

Flytning fra Rantzausgade til Den bemandede legeplads Hans Tavsens Park Øst, januar 2022
Flytning fra Blågårdsgade til Den bemandede legeplads Wesselsgade, februar 2022